Privacyverklaring

Movexx International B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen alles om uw privacy te waarborgen en om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Movexx International B.V. houdt zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Movexx International B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van Movexx International B.V., u onze site bezoekt en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Movexx International B.V. heeft verstrekt.

Movexx International B.V. verwerkt de persoonsgegevens om telefonisch en/of per e-mail  contact op te kunnen nemen met u. De persoonsgegevens worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Verder worden er persoonsgegevens verwerkt om de website te optimaliseren.

Movexx International B.V. bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Movexx International B.V. kan persoonsgegevens over medewerkers van uw bedrijf verwerken, omdat uw bedrijf een distributieovereenkomst heeft gesloten met Movexx International B.V. of omdat uw bedrijf op een andere manier zaken doet met Movexx International B.V.

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • De voor- en achternaam van contactpersonen;
 • De functie die uw contactpersoon bekleedt;
 • De zakelijke telefoonnummers van contactpersonen;
 • De zakelijke e-mailadressen van contactpersonen;
 • Eventuele adresgegevens als het een particuliere klant betreft;

Persoonsgegevens: NAWFTE
Overeenkomst:  distributieovereenkomst, koopovereenkomst, leaseovereenkomst, onderhoudsovereenkomst;
Verwerkingen: administratie, bevestiging, informatievoorziening over productie en levering, het overleggen over klant specifieke opties, hulp bij moeilijkheden en klachten, facturatie;
Verwerking door: Afdeling administratie, afdeling sales, afdeling inkoop, afdeling marketing, afdeling directie;
Bewaartermijn: in ieder geval gedurende de overeenkomst. Na beëindiging overeenkomst worden de gegevens bewaard totdat ze niet meer noodzakelijk zijn. Dit kan betekenen dat de gegevens tot maximaal 7 jaar in de boekhouding worden bewaard. Dit is met het oog op de wetgeving omtrent de belasting en andere fiscale partijen.

Geïnteresseerde personen kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Movexx International B.V. De aanmelder wordt dan op de hoogte gehouden van het laatste nieuws met betrekking tot Movexx International B.V.

De volgende gegevens worden verwerkt:
– Voor en achternaam van de geïnteresseerde;
– De functie van de geïnteresseerde ;
– Het zakelijke e-mailadres;
– Eventuele adresgegevens van een particuliere geïnteresseerde ;

Persoonsgegevens: NAWFE
Grondslag: Door middel van toestemming van de aanmelder of op grond van gerechtvaardigd belang.
Het gerechtvaardigd belang van Movexx International B.V. is het marketingbelang. De toestemming van de betrokkene mag op ieder moment ingetrokken worden. Dit kan door op de uitschrijfknop te drukken bij de laatst ontvangen nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar privacy@movexx.com.
Verwerking: Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en andere informatiefolders;
Verwerking door: Afdeling marketing;
Bewaartermijn: Gedurende  de tijd dat de aanmelder is aangemeld. Na het afmelden heeft Movexx International B.V. nog maximaal drie maanden de tijd om de persoonsgegevens uit het bestand te verwijderen.

Personen die geïnteresseerd zijn in een product van Movexx International B.V. kunnen dit mondeling uiten of door het invullen van een contactformulier op de site van Movexx International B.V. De volgende gegevens worden verwerkt:

 • voor en achternaam van de geïnteresseerde;
 • De functie van de geïnteresseerde ;
 • Het zakelijke e-mailadres;
 • Het zakelijke telefoonnummer;
 • Het IP-adres van de geïnteresseerde (als het via de website gebeurd);
 • Eventuele adresgegevens van een particuliere geïnteresseerde;

Persoonsgegevens: NAWFTE
Overeenkomst: Mondelinge/schriftelijke toestemming, afgifte visitekaartje en/of LinkedIn, gerechtvaardigd belang, het invullen van het contactformulier dat te vinden is op movexx.nl;
Het gerechtvaardigd belang van Movexx International B.V. is het marketingbelang. De toestemming van de betrokkene mag op ieder moment ingetrokken worden. Dit kan door op de uitschrijfknop te drukken bij de laatst ontvangen nieuwsbrief/informatiefolder of door een e-mail te sturen naar privacy@movexx.com.
Verwerking: Informatieverstrekking in de vorm van het beantwoorden van gerichte vragen of nieuwsbrieven, acquisitie;
Verwerking door: Afdeling marketing, afdeling bedrijfsbureau, de directie en afdeling sales;
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men contact heeft en als daar geen overeenkomst uit voortkomt dan nog maximaal zes maanden.  

Op de website van Movexx International B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het bijhouden van de hoeveelheid unieke bezoekers per periode en het IP-adres van bezoekers. Deze gegevens worden gebruikt voor het analyseren van bezoekgedrag op de website. Movexx International B.V. gebruikt deze informatie om te analyseren waar de sitebezoekers vandaan komen en hoe ze gebruik maken van de website, zodat de werking en het gebruik van de website kan worden  verbeterd. Daarnaast wordt het IP-adres van de bezoekers van de website gebruikt om de website te beschermen tegen kwaadwillende personen.

Movexx International B.V. maakt gebruik van Google Analytics voor het verbeteren van de website en een inventarisatie van de websitebezoekers. De gegevens worden gebruikt om te zien wat voor personen de website bezoeken, waar deze personen vandaan komen en hoe ze gebruik maken van de website.  Google Analytics verzameld de volgende gegevens: het IP-adres, locaties, bron/medium waarmee de website bezocht is, geslacht, interesses en leeftijd. De gegevens zijn geanonimiseerd  en zijn daardoor niet terug te leiden naar een persoon. De gegevens die verzameld worden door Google Analytics worden 38 maanden bewaard.
Movexx International B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Movexx International B.V. verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Movexx International B.V. verstrekt de persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of uw bedrijf, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.  Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Movexx International B.V. neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We hanteren daarnaast een autorisatiebeleid op al onze systemen;
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We houden onze technische maatregelen up-to-date;
 • We hebben een up-to-date virusscanner en firewall;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

De personen waarvan de gegevens worden bewaard hebben het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen naar privacy@movexx.comMovexx International B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Het kan voorkomen dat we deze Privacy Verklaring in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds de meest actuele verklaring.

Movexx maakt gebruik van een GEO redirect plugin. Deze plugin verbetert uw bezoek aan onze website door automatisch locatie-relevante inhoud te tonen in de juiste taal. We gebruiken uw IP enkel voor de locatiebepaling, deze wordt verder nergens opgeslagen of verwerkt.

Movexx International B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

Movexx International
Generatorstraat 17-19
3903 LH Veenendaal
Tel: +31 (0)318 519900
E-mail: privacy@movexx.com